Vaartips

vaartips

  • Kleine schepen moeten uitwijken voor grote schepen.
  • Voorkom het veroorzaken van (hek)golven, houd u altijd aan de maximale snelheid geldend in het waterschap van Delfland van 4 of 6 km per uur. (vooral bij havens of afgemeerde schepen)
  • ‘Goed zeemanschap’ is een gouden regel in de scheepvaartwet. Dit houdt in dat u altijd zó handelt, dat aanvaringen worden voorkomen. Daarnaast is het van groot belang elkaar de ruimte te geven, zodat er op een prettige manier samen kan worden gevaren.
  • Indien er in het vaarwater plastic zakken, stukken afvalhout e.d. bevinden: probeer hier dan omheen te waren. De medeopvarenden dienen de schipper er op attent te maken wanneer er vuil in het vaarwater aanwezig is.
  • Houd rekening met vissers langs de kade, vaar ruim om de dobber heen en pas uw snelheid aan!
  • Zorg te allen tijde dat er iemand aan boord is met een mobiele telefoon, zodat er indien nodig altijd hulp ingeschakeld kan worden.
  • Laat geen afval of etensresten achter in de natuur, maar neem deze mee terug.
  • Kinderen onder 12 jaar mogen geen motorboot besturen.
  • Weilanden en tuinen niet te betreden zonder toestemming van de eigenaar.
  • Zorg voor een geldige vaarvergunning, klik hier voor de website van het Hoogheemraadschap Midden-Delfland waar u een vaarvergunning kunt aanvragen.